Instelling

Gemeente Nijefurd Merk 1 8711 cl Workum 0514-548888 www.nijefurd.net
Gemeente Gaasterland Dubbelstr.1 8561 bc Balk 0514-608111 www.gaasterlan-sleat.nl
Gemeente Bolsward Jongemastr.2 8701 jd Bolsward 0515-578700 www.bolsward.nl
Gemeente Sneek Markstr.15 8601 cr Sneek 0515-485555 www.sneek.nl
Gemeent Wymbritseradeel Stadslaan 75 8651 ac IJlst 0515-534444 website
Gemeente Lemsterland Burg.Krijgerpl.7 8531 ea Lemmer 0514-567575 www.lemsterland.nl
         

Sport Verenigingen Stavoren eo                  www.sport.frlgids.nl                                Terug naar Hoofdpagina 

Naam Verenigingen Contact persoon Plaats Telefoon nr. Website
Handboogschiet vereniging "Odulphus" H.Keizer 8715  Stavoren       0514-681967 www.handboog.pagina.nl
QVC voetbal vereniging G.Pruis 8715  Stavoren 0514-681954 www.voetbalnederland.nl
Volleybal vereniging R.Mulder 8715  Stavoren 0514-681710  
Duivensport vereniging P.Bron 8723  Koudum 0514-681662 www.npo.nl
Badminton vereniging M.F.Deenen 8715  Stavoren 0514-681655  
Zeil vereniging "IJsselmeer" J.de Groot 8715  Stavoren 0514-681199  
Tennis ver.Stavoren M.Kampen 8715  Stavoren 0514-681771  
Dartclub Bullshit Cafe "Op Warns" 8721  Warns 0514-681319  
Biljart club Starum W.de Jong 8715  Stavoren 0514-681728  
Biljart club de Posthoorn Heren en Dames 8715  Stavoren 0514-681501  
Biljart club Warns Cafe "Op Warns" 8721  Warns 0514-681319  
Dam club Warns H.Venema 8721 Warns 0514-681764  
Gym.ver.Stavoren Mevr.A.de Vries 8715  Stavoren 0514-681802  
Gym.ver.de Deurdouwers A.Wesselius 8715  Stavoren 0514-682240
Klaverjas club G.Overzet 8715  Stavoren 0514-681265
Vis club Workum W.vd werk 8711 Workum 0515-542183
Touwtrek ver.Heidenskip B.Folkertsma 8711 It Heidenskip 0515-541553
Warnser Sport vereniging Mevr.J.Veenstra-Tjalma 8721  Warns 0514-681610
Schietvereniging Trefpunt Rose Rummler 8715  Stavoren 0514-681215
IJsclub Warns L.Haitema 8721   Warns 0514-682109
IJsclub Stavoren M.Bouma-de Wolff 8715  Stavoren 0514-682207

Stichtingen                                                                                      Terug naar Hoofdpagina 

Marrien Akker   8715 .. Workum 0515-54.....  
De Finke Tj.v.d.Walstr.26 8723 cc Koudum 0514-521715  
Claarbergen   8723 .. Koudum 0514-52....  
         

Radio en Tv regio                                                                              Terug naar Hoofdpagina

RTN Radio en Tv Nijefurd   Koudum 0514-  
         
         
         

 Couranten regio                                                                                Terug naar Hoofdpagina

Leeuwarder Courant       website
Friesche Dagblad        
Workumer Courant   Workum 0515-  
Balkster Courant   Balk 0514-  
         
         

                                                                                                                  Terug naar Hoofdpagina

Op deze website rust het copyright. Het is niet toegestaan om onderdelen en beeldmateriaal over te nemen van deze website op wat voor manier dan ook zonder toestemming. Aan alle onderdelen van de site kunnen geen rechten worden ontleend en alle gepubliceerde informatie is onder voorbehoud.